Najdôležitejšie udalosti
04/11/2019

Agentúra EU-OSHA sa zúčastňuje na veľtrhu práce A+A v Düsseldorfe

Od 5. do 7. novembra 2019 sa agentúra EU-OSHA zúčastní na 36. ročníku medzinárodného kongresu a veľtrhu A+A venovanom bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

Výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA sa v prejave o budúcnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe venuje stratégiám, projektom, ako aj výmene informácií a nadväzovaniu kontaktov.

Medzi témy ďalších príspevkov patria výskyt a príčiny pracovných úrazov, ako aj s nimi spojené náklady, projekt Vision Zero a nebezpečné látky, úspešná prevencia s využitím posúdenia rizík a implementácia v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Agentúra EU-OSHA sa tiež zúčastňuje na viacerých stretnutiach a praktických seminároch na výmenu informácií a nadväzovanie kontaktov, medzi ktoré patrí napríklad ENETOSH, v rámci ktorého sa vedie diskusia o tom, ako osloviť mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti BOZP.

Prezrieť si webovú stránku kongresu a veľtrhu A+A