Najdôležitejšie udalosti
16/01/2020

Agentúra EU-OSHA je príkladom úspechu, uvádza komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva

Neustále sa meniaci svet práce prináša nové riziká pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Je potrebné komunikovať a vymieňať si osvedčené postupy medzi spoločnosťami a členskými štátmi a oslovovať pritom podniky, centrá a miestne závody. Vo videospráve pre agentúru EU-OSHA európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uznáva prínos agentúry pri posilňovaní podnikov prostredníctvom online nástrojov na hodnotenie rizík a pomoci Európskej komisii predvídať nové a vznikajúce riziká. Zdôrazňuje tiež účinnosť našej siete kontaktných miest pri šírení znalostí a presadzovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vnútroštátnej úrovni.

Agentúra musí byť v centre diania, aby zvyšovala informovanosť o výzvach zajtrajška pre európske pracoviská, napríklad účinkoch digitalizácie, starnúcich pracovníkoch a nových formách práce, uzatvára Nicolas Schmit.

Agentúra EU-OSHA víta komisára Schmita v jeho novej funkcii ako európskeho zástancu BOZP a veľmi si váži jeho láskavé ocenenie našej činnosti za uplynulých 25 rokov.

Pozrieť si videosprávu európskeho komisára pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasa Schmita pre agentúru EU-OSHA