You are here

Najdôležitejšie udalosti
04/09/2017

Podľa nových celosvetových odhadov stoja pracovné úrazy a zranenia EÚ každoročne 476 miliárd EUR

Ekonomické argumenty za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nikdy neboli jasnejšie. Z nových odhadov projektu o nákladoch a prínosoch BOZP vyplýva, že pracovné úrazy a choroby z povolania stoja EÚ každoročne približne 476 miliárd EUR. Len samotné náklady na rakovinu súvisiacu s prácou dosahujú 119,5 miliárd EUR.

Prostredníctvom tohto projektu a v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce a inými partnermi agentúra EU-OSHA vyvíja model približných ekonomických nákladov pre neúčinné alebo neexistujúce opatrenia v oblasti BOZP. Tento model umožňuje komplexné meranie výslednej záťaže pre spoločnosť a výsledky umožnia tvorcom politiky lepšie pochopiť ekonomický vplyv nedostatočnej bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Najnovšie zistenia vyplývajúce z projektu a interaktívny nástroj na vizualizáciu dostupných údajov budú predstavené na XXI. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Singapure.

Prečítajte si tlačovú správu

Pozrite si nástroj na vizualizáciu údajov

Podrobnejšie informácie o ekonomických prínosoch dobrej praxe v oblasti BOZP

Pozri fotografie