Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Agentúra EU-OSHA uverejnila svoj viacjazyčný tezaurus s kľúčovou terminológiou v oblasti BOZP

Image

<p><span>©&nbsp;</span><span>Vector by freepik/macrovector</span></p>

Viacjazyčný tezaurus agentúry EU-OSHA s terminológiou z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorá je hierarchicky zoradená, je už k dispozícii. Tento nástroj obsahuje aj synonymá a niekoľko vymedzení pojmov a v plnom rozsahu je začlenený do terminologickej databázy Európskej únie (IATE).

Môžete v ňom vyhľadávať, či prechádzať približne 2 000 pojmov z oblasti BOZP alebo si môžete vo formáte excel prevziať celý tezaurus, a to v ktoromkoľvek z 25 jazykov EÚ.

Tento tezaurus bol zostavený v rámci presadzovania viacjazyčnosti. Práve tá je jedným z pilierov úsilia agentúry EU-OSHA, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie.

Zoznámte sa s tezaurom agentúry EU-OSHA

Pozrite si aj glosáre agentúry EU-OSHA

Viac informácií sa nachádza v oddiele nášho webového sídla venovanému viacjazyčnosti

 
Share this on: