Najdôležitejšie udalosti
30/10/2018

Agentúra EU-OSHA predstavuje novú databázu nebezpečných látok – otestujte ju!

Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA obsahujúcu praktické nástroje a usmernenia o nebezpečných látkach s odkazmi na kľúčové zdroje a audiovizuálne nástroje z členských štátov, EÚ a z krajín mimo EÚ. Databáza obsahuje niekoľko nových prípadových štúdií vytvorených pre súčasnú kampaň Zdravé pracoviská, ktoré poskytujú príklady osvedčených postupov z reálneho života pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

Stovky záznamov v databáze sa vzťahujú na také témy ako odborná príprava alebo hodnotenie rizík, karcinogény a nahradenie. A navyše databáza umožňuje jednoduché vyhľadávanie, a tak v prípade záujmu o zdroje týkajúce sa konkrétnej krajiny, odvetvia, pracovnej úlohy alebo nebezpečenstva môžete rýchlo a ľahko nájsť, čo hľadáte.

Vyhľadať nebezpečné látky v databáze teraz

Viac informácií o kampani Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky