Najdôležitejšie udalosti
07/10/2019

Agentúra EU-OSHA inovuje svoju komunikáciu online súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

Účinná komunikácia s cieľovým publikom je pre činnosti agentúry EU-OSHA zamerané na zvyšovanie informovanosti zásadná. Priekopnícky prístup k používaniu internetu a sociálnych médií umožnil agentúre EU-OSHA rozvíjať a šíriť inovatívne nástroje, ako aj účinne osloviť komunitu v oblasti BOZP.

Prečítajte si nový článok, v ktorom sa dozviete viac o tom, ako agentúra EU-OSHA postupne rozširovala svoju prítomnosť na internete.

Pripojte sa k našej online komunite na sieťach Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube a k elektronickému spravodajcovi OSHmail, prostredníctvom ktorých získate aktuálne informácie.