Najdôležitejšie udalosti
26/09/2019

Agentúra EU-OSHA oslavuje jazykovú rozmanitosť na Európskom dni jazykov

Rozmanitosť jazykov zohráva významnú úlohu v európskom kultúrnom priestore a prispieva na celom kontinente k vzniku viacjazyčnej spolupráce. Na oslavu jazykovej rozmanitosti je za Európsky deň jazykov vyhlásený 26. september.

Viacjazyčnosť je základnou súčasťou úsilia agentúry EU-OSHA, ktoré vyvíja v záujme podpory bezpečných a zdravých pracovísk v celej Európe. Prostredníctvom svojho publikačného programu a ocenených webových sídiel agentúra poskytuje svojmu globálnemu publiku základné informácie v 25 jazykoch.  

Pozrite si nový oddiel nášho webového sídla o viacjazyčnosti

Navštívte oficiálnu stránku iniciatívy

Preskúmajte publikačnú sekciu agentúry EU-OSHA vo vašom jazyku.