Najdôležitejšie udalosti
23/01/2019

Agentúra EU-OSHA si pripomína 25. výročie svojho založenia

Agentúra EU-OSHA odštartovala oslavy 25. výročia svojho založenia pripomenutím hlavných míľnikov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ, ako aj svojich začiatkov.

So sloganom 25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu bude agentúra EU-OSHA počas celého roka rozličnými aktivitami pripomínať a oslavovať svoj záväzok podporovať a zlepšovať bezpečnosť a zdravie na európskych pracoviskách.

Pridajte sa k nášmu úsiliu vytvori z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu a sledujte hashtag #EUOSHA25.

Prečítajte si článok o založení agentúry EU-OSHA.

Pozrite si webovú stránku k nášmu 25. výročiu a pozrite si video s vyhlásením komisárky Thyssenovej.