Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Agentúra EU-OSHA a Napo vám posielajú pozdrav k sviatkom a prajú vám ešte väčšiu mieru bezpečnosti a zdravia

Image

© EU-OSHA

Chceme sa poďakovať našej angažovanej sieti národných kontaktných miest, sociálnym partnerom, partnerom kampane, zainteresovaným stranám a priateľom. Iba spoločnými silami môžeme zabezpečiť ochranu pracovísk v Európe i mimo nej tak v súčasnosti, ako i v budúcnosti. Veľmi si ceníme vašu silnú podporu.
S blížiacim sa rokom 2024 očakávame, že naša spolupráca bude pokračovať, aby sme motivovali spoločnosti a organizácie pri podporovaní zdravia ich zamestnancov a v kultúre prevencie rizík v našom stále viac digitalizovanom svete práce, a pomáhali im v tom.

Prajeme všetkým príjemné prežitie sviatkov a šťastný nový rok!