Najdôležitejšie udalosti
05/09/2019

ESENER: stručný prehľad o riadení BOZP v Európe

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Prieskum ESENER agentúry EU-OSHA nám pomáha pochopiť, ako riešia európske pracoviská problematiku zdravia a bezpečnosti a čo robia v záujme presadzovania dobrých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Pre tvorcov politík tak na vnútroštátnej, ako aj na úniovej úrovni sú výsledky tohto prieskumu nesmierne cenným zdrojom informácií.

Prečítajte si náš nový článok o úlohe prieskumu ESENER v práci agentúry EU-OSHA, ktorý vznikol pri príležitosti 25. výročia vytvorenia agentúry

Navštívte časť venovanú prieskumu ESENER na našom webovom sídle

So zisteniami prieskumu ESENER sa môžete oboznámiť pomocou interaktívneho panelu prieskumu