Najdôležitejšie udalosti
08/06/2020

Prehľad výsledkov prieskumu ESENER 2019 teraz k dispozícii v interaktívnom nástroji

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do nášho nástroja na vizualizáciu údajov ESENER boli pridané najnovšie údaje z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019.

Odteraz je možné porovnávať výsledky prieskumov ESENER z roku 2019 a 2014 na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni a podľa odvetvia či veľkosti podniku.

V rámci ESENER 2019 boli zozbierané údaje z podnikov v 33 európskych krajinách so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a najmä na psychosociálne riziká. Cieľom prieskumu bolo identifikovať prekážky a hnacie mechanizmy dobrého riadenia BOZP a lepšie pochopiť potreby podnikov.

Bezplatný, interaktívny a viacjazyčný nástroj sprístupňuje výsledky prieskumu všetkým skupinám používateľov. Môžete si prezerať otázky z prieskumu a porovnávať výsledky podľa krajín s pomocou grafov a máp. Údaje sa môžu aj preposielať a exportovať.

Vyskúšajte interaktívny nástroj, pozrite si výsledky a porovnania z roku 2019.

Prečítajte si aj našu politickú správu o ESENER 2019, kde nájdete prehľad najnovších výsledkov