You are here

Najdôležitejšie udalosti
26/07/2017

Vznikajúce riziká: súčasné konanie na zaistenie bezpečnosti a zdravia pracovísk zajtrajška

Navštívte časť webovej stránky EU-OSHA o vznikajúcich rizikách a zistite viac o našej práci v tejto dôležitej oblasti. Nové a vznikajúce riziká – spôsobené napríklad novými formami práce alebo inovatívnymi pracovnými procesmi – sa predvídajú a analyzujú prostredníctvom Európskeho strediska pre monitorovanie rizík.

Obsiahnuté témy zahŕňajú bezpečnosť a zdravie zamestnancov na zelených pracovných miestach, riadenie nanomateriálov na pracovisku a vývoj v oblasti práce IKT a digitalizácie.

Naše prognostické projekty skúmajú budúcnosť práce a akým spôsobom zmeny ovplyvnia bezpečnosť a zdravie. Výsledný výskum môže odborníkom a tvorcom politík pomôcť hľadať spôsoby na zaistenie bezpečnejšej a zdravšej budúcnosti európskych zamestnancov.

Časť zahŕňa aj odborné dokumenty na rokovanie na témy, ako sú crowdsourcing, robotika, drogy na posilnenie výkonu, 3D tlač a monitorovacie technológie.

Navštívte časť webovej stránky venovanú vznikajúcim rizikám