Najdôležitejšie udalosti
27/11/2019

Odborníci sa stretnú na konferencii fínskeho predsedníctva Rady EÚ s cieľom bojovať proti rakovine z povolania

Fínske predsedníctvo Rady Európskej únie organizuje 27. – 28. novembra špeciálnu konferenciu s názvom „Spoločne proti rakovine z povolania“, aby tak podporilo Plán opatrení proti karcinogénom.

Okrem zástupcov agentúry EU-OSHA sa na nej zúčastnia odborníci z Európskej komisie, sociálni partneri a zástupcovia vnútroštátnych orgánov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Čo je cieľom? Podeliť sa o poznatky a osvedčené postupy pri znižovaní expozície karcinogénom na pracovisku a preskúmať, čo sa v rámci plánu dosiahlo a čo je ešte potrebné vykonať.

Prečítajte si viac o tomto podujatí

Ďalšie informácie o pláne a úlohe agentúry EU-OSHA

Viac informácií o kampani agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky