Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Účinné zavádzanie inteligentných digitálnych monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a začlenenie

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) využívajú digitálne technológie na monitorovanie rizík pri práci a predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania. Môžu prispieť k zlepšeniu bezpečnosti na pracovisku, pretože sa nachádzajú v nositeľných zariadeniach, zariadeniach alebo telefonických aplikáciách.

Tieto systémy môžu tiež zlepšiť začleňovanie a rozmanitosť podporovaním a riešením potrieb konkrétnych skupín osôb, ako sú starší a migrujúci zamestnanci, pracujúci so zdravotným postihnutím a tehotné ženy.

V prvom rade je však potrebné riešiť niektoré aspekty, aby boli tieto technológie skutočne úspešné a prospešné pre všetkých: zapojenie pracovníkov a organizačná kultúra, podniková štruktúra, technologická infraštruktúra atď.

Naše dva nové diskusné dokumenty vysvetľujú, ako účinne zaviesť inkluzívne inteligentné digitálne monitorovacie systémy. Prečítajte si viac!

Digitálne systémy monitorovania BOZP: zavádzanie nových technológií na monitorovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku

Digitálne systémy monitorovania BOZP: podpora začlenenia a rozmanitosti na pracovisku