Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Zoznámte sa s organizáciami, ktoré dláždia cestu k bezpečnej a zdravej digitalizácii na pracovisku, ako oficiálni partneri kampane

Image

© EU-OSHA

Pripravte sa na stretnutie s prvou vlnou partnerov kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“.

Tieto organizácie, zo súkromného aj verejného sektora, aktívne pracujú na tom, aby sa ľudia stali stredobodom digitalizácie na pracovisku a zabezpečili, aby sa toto posolstvo dostalo do všetkých kútov Európy.

Myslíte si, že vaša organizácia sa nato tiež hodí? Oficiálni partneri kampane sa zviditeľnia, získajú šancu propagovať svoje činnosti a zároveň rozširovať kontakty s podobne zmýšľajúcimi združeniami a spoločnosťami, ktoré sa usilujú presadzovať dobré životné podmienky zamestnancov.

Ešte stále sa môžete prihlásiť, ale čas sa kráti. Konečný termín je 20. decembra!

Zoznámte sa s partnermi kampane  alebo sa sami staňte oficiálnym partnerom kampane!