Najdôležitejšie udalosti
14/12/2018

Oboznámte sa s novou štúdiou o systémoch včasného varovania pred chorobami z povolania

Výstražné a kontrolné systémy môžu varovať subjekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj tvorcov politík BOZP pred novými a vznikajúcimi rizikami a chorobami z povolania. V správe sa podrobne rozoberá niekoľko úspešných výstražných a kontrolných systémov v Európskej únii i mimo nej.

Kladie sa tam otázka, ako by sa takéto systémy dali použiť v iných krajinách a ako by sa výstražná funkcia mohla integrovať do existujúcich monitorovacích systémov. V správe sa dospieva k záveru, že najdôležitejšie je zlepšiť komunikáciu o tom, ako výstražné a kontrolné systémy dokážu prispieť k politike a prevencii založenej na dôkazoch, k udržaniu motivácie osôb, ktoré dodávajú informácie do týchto systémov, a k tomu, aby existovala dostatočná politická podpora a finančné zdroje a posilnila sa medzinárodná spolupráca pri spoločnom využívaní údajov v EÚ.

Prečítajte si tlačovú správu

Stiahnite si záverečnú správu a zhrnutie

Viac informácií o výstražných a kontrolných systémoch