Najdôležitejšie udalosti
16/04/2020

Vypuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) a bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách

Source: ecdc.europa.eu

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré je sesterskou agentúrou agentúry EU-OSHA, dôkladne monitoruje šírenie koronavírusu a pravidelne zverejňuje aktuálne informácie a zdroje na svojej webovej lokalite.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Medzinárodná organizácia práce (MOP), ako aj Kanadské centrum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (CCOHS) takisto vydali praktické informácie pre pracoviská.

Navštívte webovú lokalitu ECDC

Stiahnite si príručku WHO Ako sa na pracovisku pripraviť na koronavírus COVID-19

Prečítajte si informačné materiály CCOHS o koronavíruse

EU-OSHA's resources:

Ďalšie zdroje, ktoré poskytujú WHO a MOP: