Najdôležitejšie udalosti
18/06/2020

Zmeny v dodávateľskom reťazci: výhody a otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Expanzia svetového obchodu v posledných desaťročiach vedie k rastu nadnárodných dodávateľských vzťahov. V členských štátoch sa pri tom veľmi často pozoruje trend smerom k outsourcingu v dodávateľskom reťazci.

V diskusnom dokumente sa skúmajú výhody a problematika súčasných a budúcich zmien vzťahov v dodávateľskom reťazci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Autori uvádzajú príklady dobrej praxe a diskutujú o krokoch do budúcnosti.

Prečítajte si diskusný dokument o dodávateľských reťazcoch a ich súčasných a budúcich dôsledkoch pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Prečítajte si aj závery zo semináru EU-OSHA, ktorý sa uskutočnil vo februári a ktorého cieľom bola aktualizácia súboru diskusných dokumentov o budúcnosti práce