Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Dokážu digitálne monitorovacie systémy nanovo definovať bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Zavedením digitálnych monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako sú aplikácie, fotoaparáty a nositeľné zariadenia, sa môže zvýšiť bezpečnosť pracovísk. Bez ohľadu na to, či je cieľ proaktívny (prevencia) alebo reaktívny (zmierňovanie), ich úspech často závisí od presnosti informácií, ktoré zhromažďujú a analyzujú. Rovnako dôležité je poskytnúť zamestnancom a pracovníkom informácie, ktoré potrebujú na posúdenie výhod a nevýhod, a tak uľahčiť účinnú realizáciu.

V dvoch nových správach sa skúmajú výzvy a príležitosti, ktoré súvisia s inteligentnými digitálnymi monitorovacími systémami pre BOZP. Jedna správa sa venuje typom, účelom a použitiam digitálnych monitorovacích systémov. V druhej sa uvádzajú príklady osvedčených postupov na úspešnú integráciu nových monitorovacích systémov na pracoviskách.

Prečítajte si správy a zhrnutia:

Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: použitia a výzvy

Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: zdroje na pracovisku pre prípravu, realizáciu a používanie

Ďalšie informácie nájdete v časti Digitalizácia práce