Najdôležitejšie udalosti
07/02/2020

Výzva na predkladanie príspevkov do súťaže o filmovú cenu Zdravé pracoviská 2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Agentúra EU-OSHA tento rok udelí filmovú cenu Zdravé pracoviská v spolupráci s festivalom dokumentárnych filmov Doclisboa v portugalskom Lisabone. V súčasnosti prebieha prihlasovanie dokumentárnych filmov. 

Ide o ocenenie najlepšieho dokumentárneho filmu s pracovnou tematikou, pričom víťaz získa 5 000 EUR a titulkovanie k filmu vo vybraných európskych jazykoch.

Ďalšie informácie o kritériách na prihlásenie sa do súťaže

Zistite si termín na predloženie a pošlite príspevok

Pozrite si víťazov predchádzajúcich ročníkov