Najdôležitejšie udalosti
21/11/2019

Biologické látky pri práci – zdravotné problémy, ktoré zapríčiňujú, a ako ich riešiť účinnejšie?

© INSHT

V našej novej správe sa skúma vedecká literatúra o konkrétnych chorobách súvisiacich s prácou, ako sú infekčné choroby a alergie, ktoré zapríčinili biologické látky. Takisto obsahuje zistenia prieskumu odborníkov a hodnotenie systémov, ktoré používajú členské štáty EÚ na monitorovanie takýchto chorôb a expozícií. V správe sa uvádzajú odporúčania týkajúce sa lepších postupov monitorovania, stratégií a politík v oblasti prevencie.

Tento dokument je súčasťou rozsiahleho projektu zameraného na riešenie chorôb súvisiacich s prácou na pracoviskách v EÚ a na zabezpečenie lepšej prevencie.

Prečítajte si výsledky vyhľadávania informácií v literatúre a zhrnutie o biologických látkach a chorôb súvisiacich s prácou