Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Staňte sa oficiálnym partnerom kampane a pripojte sa k nášmu poslaniu za bezpečnejšiu a zdravšiu digitálnu prácu v celej Európe!

Image

© EU-OSHA

Ste dynamická medzinárodná alebo európska organizácia alebo podnik s aktivitami vo viacerých členských štátoch EÚ? Identifikujete sa s našou víziou podpory bezpečnejšieho, zdravšieho a produktívnejšieho pracovného prostredia? Ak áno, aktívne sa zapojte ako oficiálny partner oficiálny partner do našej kampane 2023 – 2025 Zdravé pracoviská - Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe.

V čom spočíva partnerstvo?

  • Zlepšíte svoju viditeľnosť: partnerstvom potvrdíte záujem o sociálnu zodpovednosť podnikov.

  • Rozšírite svoju sieť: nadviažete kontakty s podobne zmýšľajúcimi globálnymi organizáciami a aktívne sa zapojíte do seminárov a podujatí na výmenu dobrej praxe.

  • Zintenzívnite svoje spravodajstvo: môžete využívať naše spravodajské a publikačné kanály a prezentovať aktivity svojej organizácie, čím oslovíte tisíce čitateľov.

Ste pripravení na niečo nové? Pozrite si ponuku partnera kampane a vyplňte formulár žiadosti do 20. decembra 2023.

Podujatie partnerov EÚ pre nových a existujúcich partnerov kampane je ideálnou príležitosťou nadviazať kontakty a dozvedieť sa viac o kampani.