Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Bezpečná automatizácia úloh pri práci: nová porovnávacia správa o prípadových štúdiách

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Využívanie umelej inteligencie (AI) a robotiky na automatizáciu nebezpečných alebo opakujúcich sa úloh na pracovisku ako spôsob ochrany pracovníkov je na vzostupe. Mohli by sa však vyskytnúť aj problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré je potrebné zvážiť, alebo nové riziká, ktoré by sa mali účinne riešiť v týchto počiatočných fázach.

Na objasnenie tejto zložitej témy agentúra EU-OSHA uverejnila porovnávaciu správu o prípadovej štúdii týkajúcej sa pokročilej robotickej automatizácie. Správa sa zaoberá zavádzaním a vplyvom systémov založených na umelej inteligencii a inteligentných kolaboratívnych robotov (kobotov) pri automatizácii pracovných úloh so zameraním na zaistenie bezpečnosti pracovníkov.

Okrem toho zbierka súvisiacich informačných dokumentov skúma rôzne aspekty: Výzvy a príležitosti v oblasti BOZP vyplývajúce z implementácie, Odporúčania na automatizáciu kognitívnych úloh, Odporúčania na automatizáciu fyzických úloh, Hnacie sily, prekážky a odporúčania na implementáciu, Uľahčenie organizačného prijatia systémov založených na umelej inteligencii.

Pozrite si závery nášho nedávneho seminára s názvom Pokročilá robotika a systémy automatizácie úloh založené na umelej inteligencii: Dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zaujímate sa o automatizáciu úloh? Sledujte pripravovanú kampaň s názvom Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe - je to jedna z prioritných oblastí!

Pozrite si všetky publikácie o pokročilej robotike a automatizácii úloh