Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: zohľadňuje sa bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitalizácia mení pracovisko, pričom technológie riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii (AIWM) sa stávajú prioritnou oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

V našom najnovšom dokumente sa skúma vzťah medzi umelou inteligenciou a vyvíjajúcou sa dynamikou riadenia pri práci, pričom sa využívajú patentové údaje na analýzu technológií riadenia založených na umelej inteligencii, ich zamýšľaných funkcií a integrácie v rôznych odvetviach a potenciálnych nových rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

Tento dokument, okrem toho, že presadzuje strategický dohľad nad technológiami AIWM, ukazuje, že len okrajová časť takýchto patentovaných technológií je zameraná na zlepšenie životných podmienok pracovníkov, a zdôrazňuje, že aspekty BOZP musia byť neoddeliteľnou súčasťou procesu ich navrhovania a implementácie.

Prečítajte si diskusný dokument na tomto odkaze.

Ak sa chcete dozvedieť viac o celom rozsahu úlohy umelej inteligencie v riadení pracovníkov, prečítajte si všetky súvisiace publikácie