Najdôležitejšie udalosti
30/07/2020

Poradenstvo pre zamestnávateľov o tom, ako pomôcť zamestnancom s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policajt, recepčná pracovníčka a podiater, všetci s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, diskutujú o svojich skúsenostiach zo štúdie najviac rozšíreného globálneho zdravotného problému, ktorý postihuje pracujúcu populáciu.

Stretnete sa s nimi v niekoľkých prípadových štúdiách, ktorých predmetom je návrat do pracovného života alebo zotrvanie v práci s chronickým poškodením podporno-pohybovej sústavy, ako je bolesť chrbta, krku, ramien alebo dolných končatín. V správe analyzujúcej tieto štúdie sa zdôrazňuje, že zamestnanci s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sa naďalej majú považovať za prínos, a nie za príťaž.

Prečítajte si celé znenie správy a jej zhrnutie

Viac informácií o výskume v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy

Na OSHwiki si prečítajte články o tom, ako pristupovať k bolestiam chrbta a ako pracovať s poškodením podporno-pohybovej sústavy