Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Vyspelá robotika a automatizácia: aké sú výzvy a príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Automatizácia fyzických úloh prostredníctvom robotov, kobotov a umelej inteligencie má vplyv na pracoviská v mnohých odvetviach. V tejto novej zbierke publikácií agentúry sa predstavujú rôzne aspekty vyspelej robotiky a automatizácie v súvislosti s BOZP.

V hlavnej správe sú opísané rôzne druhy úkonov, ktoré vykonáva vyspelá robotika, a zaoberá sa aj príležitosťami, ako aj výzvami a rizikami, pokiaľ ide o psychosociálny, fyzický a organizačný vplyv na pracovníkov a pracoviská. Správa tiež poskytuje informácie o bezpečnostných normách a zdôrazňuje význam primeraného posúdenia rizík a zaškolenia koncových používateľov.

Prečítajte si správu a zhrnutie Advanced robotics and automation: Implications for occupational safety and health (Vyspelá robotika a automatizácia: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)

Tri zhrnutia stratégií v oblasti vyspelej robotiky a automatizácie ponúkajú náhľad na vplyv na pracovníkov, riziká a príležitosti pre BOZP a hlavné body na zváženie v súvislosti s ľudskou interakciou a dôverou

Prečítajte si ďalšie publikácie o vyspelej robotike a umelej inteligencii

Ďalšie informácie o seminári Vyspelá robotika a systémy založené na umelej inteligencii: Európsky praktický seminár, ktorý sa konal v septembri 2021

Ďalšie informácie o projekte Digitalizácia práce

Share this on: