Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Riešenie súvislosti medzi psychosociálnymi rizikami pri práci a kardiovaskulárnymi ochoreniami: menej stresu pre zdravé srdce!

Image

© paru - stock.adobe.com

Zatiaľ čo pracujúca populácia je vo všeobecnosti zdravšia ako ľudia mimo trhu práce, pracoviská môžu takisto prispievať k zhoršovaniu ochorení.

Viac ako štyria z desiatich európskych pracovníkov uvádzajú, že ich úroveň pracovného stresu sa zvýšila v dôsledku pandémie. Tento tlak spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikovými faktormi, ako je neistota zamestnania, dlhý pracovný čas a šikanovanie, zvyšujú riziko vzniku srdcových ochorení a mozgových príhod.

Náš nový diskusný dokument s názvom Súvislosti medzi expozíciou psychosociálnym rizikovým faktorom súvisiacim s prácou a kardiovaskulárnymi ochoreniami sa zameriava na prepojenie medzi týmito dvoma javmi a ponúka odporúčania, ako im predchádzať.

Komplexný prístup, ktorý spája priaznivé pracovné prostredie spolu so zdravým životným štýlom, je najúčinnejšou ochranou pred kardiovaskulárnymi ochoreniami!