You are here

Najdôležitejšie udalosti
06/07/2017

3D tlač a monitorovanie pracovníkov: nová priemyselná revolúcia?

Význam technológií na pracovisku stále rastie a ich vplyvom sa mení spôsob práce. Pre pracovníkov to môže byť výhodou, ale niekedy to môže vyústiť do nových a vznikajúcich rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Agentúra EU-OSHA uverejnila dva nové odborné prieskumy zamerané na používanie osobitných druhov technológií na pracovisku. V prvom sa pozornosť venuje 3D tlači (výrobe prísad) a možným rizikám týkajúcim sa spoľahlivosti, použitých materiálov, flexibilných pracovných metód a monotónnosti povolaní. Druhý odborný prieskum sa zameriava na monitorovanie dobrých podmienok pracovníkov pomocou technológií, čo vedie k posunom na mnohých pracoviskách.

Prečítajte si o 3D tlači na pracovisku

Oboznámte sa podrobnejšie s monitorovaním pracovníkov