Najdôležitejšie udalosti
20/12/2019

25 vnútroštátnych politických iniciatív na riešenie problémov týkajúcich sa poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

Laura Artal via pixabay.com

Čo robia krajiny v Európe i mimo nej v oblasti riešenia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? V rámci našich 25 nových prípadových štúdií sme sa podrobnejšie venovali rôznym vnútroštátnym politickým iniciatívam zameraným na prevenciu a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Tieto štúdie načrtávajú, čo sa v rámci jednotlivých iniciatív podarilo dosiahnuť, faktory úspešnosti a problémy, ako aj potenciál ich uplatnenia v iných odvetviach alebo krajinách.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú veľmi rozšírené a nepriaznivo vplývajú na pohodu zamestnancov, produktivitu podnikov a ekonomiku. Tieto krátke a informatívne prípadové štúdie ponúkajú všeobecný prehľad rôznych prístupov k prevencii, pričom poukazujú na význam spolupráce a zapojenia všetkých zainteresovaných strán.

Prevziať vnútroštátne prípadové štúdie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy

Podrobnejšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na našej osobitnej internetovej stránke

Prečítajte si našu najnovšiu publikáciu: Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: prevalencia, náklady a demografické faktory v EÚ