Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Brožúra Ceny za dobrú prax za rok 2022 je už k dispozícii!

Image

Existuje16 dôvodov, prečo sa 15. ročník súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax tak vydaril pri podpore prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou.

EU-OSHA je hrdá na 16 organizácií (8 víťazov 8 čestných uznaní), ako aj mnohé ďalšie organizácie, ktoré boli zdrojom inšpirácie.

Úspešne začlenili činnosti v oblasti prevencie do svojich postupov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Ich skvelé dosiahnuté výsledky sú uvedené v brožúrke Cena za dobrú prax.

Prečítajte si brožúrku Ceny za dobrú prax

Viac informácií o Cene za dobrú prax