Najdôležitejšie udalosti
05/11/2019

Filmovú cenu Zdravé pracoviská za rok 2019 získava…

Cenu za najlepší film na tému súvisiacu s prácou získal na Medzinárodnom lipskom festivale dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig) film Bird Island (Vtáčí ostrov), ktorého autormi sú Sergio da Costa a Maya Kosa.

Autori víťazného filmu použili na znázornenie témy rehabilitácie pozoruhodnú analógiu medzi trpezlivosťou a starostlivosťou, ktorú pracovníci útulku pre vtáky venujú zotavovaniu zranených vtákov a mladíkovi, ktorý sa vracia do sveta práce po dlhej chorobe.

Agentúra EU-OSHA už od roku 2009 prezentuje svoju cenu na tomto festivale DOK Leipzig, ktorý je jedným z najvýznamnejších festivalov dokumentárnych a animovaných filmov. Je to ideálna príležitosť uplatniť a zviditeľniť umelecké prístupy k zvyšovaniu informovanosti o problémoch, s ktorými sa ľudia stretávajú v práci.

Prečítajte si tlačovú správu

Pozrite si krátku ukážku z filmu Bird Island

Prečítajte si viac o tohtoročnom víťazovi filmovej ceny Zdravé pracoviská