Najdôležitejšie udalosti
10/04/2019

10 rokov filmovej ceny Zdravé pracoviská na festivale DOK Leipzig

Ingo Kramarek via pixabay.com

EU-OSHA v spolupráci s medzinárodným festivalom dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku (DOK Leipzig 2019) hľadá najlepšie filmy na témy súvisiace s prácou a pracovnými podmienkami, ktoré sa týkajú človeka v meniacom sa svete práce. Cena v kategórii Zdravé pracoviská sa udeľuje pravidelne od roku 2009 a v roku 2019 je to jej 10. ročník

Na víťazný film čaká finančná odmena vo výške 5 000 EUR, viacjazyčné titulky, ako aj premietanie a diskusie v mnohých európskych krajinách. Výzva na predkladanie nominácií je teraz otvorená, uzávierka je v máji a v júni.

Pozrite si pravidlá na prihlásenie do súťaže

Inšpirujte sa predchádzajúcimi ocenenými filmami Zdravé pracoviská