Ocenenia

Cena za dobrú prax je ocenením vedúcich pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí idú príkladom a ktorí spoločne pracujú na dosiahnutí dobrej BOZP. Tým, že poukazuje na prínosy, pomáha táto cena viacerým spoločnostiam uvedomiť si, že dobrá BOZP je nevyhnutnou súčasťou podniku. Príspevky od všetkých európskych zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj sociálnych partnerov, odborníkov a poradcov v oblasti BOZP sú vítané.

Filmové ocenenie za Zdravé pracoviská sa odovzdáva na festivale dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku; toto ocenenie sa udeľuje za najlepší dokumentárny film s pracovnou tematikou. Tieto príspevky by mali zvýšiť informovanosť o BOZP na pracovisku a zamerať sa na „človeka v meniacom sa svete práce“. Ocenený režisér získa peňažnú cenu a po celej Európe bude distribuovaných 1 000 kópií jeho filmu. Agentúra EU-OSHA podporuje aj premietanie víťazného filmu na európskych podujatiach.

Predchádzajúci víťazi sa inšpirovali v rôznych oblastiach sveta práce. Upútavky k oceneným filmom sa nachádzajú na kanáli YouTube agentúry EU-OSHA.