Nástroj na vizualizáciu údajov o bezpečnejšej a zdravšej práci v každom veku

Image

Tento nástroj na vizualizáciu údajov slúži na poukázanie na hlavné zistenia projektu vykonaného agentúrou EU-OSHA na žiadosť Európskeho parlamentu. Jeho cieľom bolo pochopiť problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily v EÚ.

Poskytuje dostupnú vizuálnu prezentáciu údajov týkajúcich sa demografie, zamestnanosti, pracovných podmienok a bezpečnosti zdravia v kontexte starnúcej pracovnej sily, ako aj BOZP a súvisiacich politík zameraných na riešenie týchto problémov.

Ide o interaktívny nástroj, ktorý používateľom pomôže:

  • nájsť podrobnejšie informácie o problémoch súvisiacich so starnúcou európskou pracovnou silou,
  • získať informácie o existujúcich politikách, stratégiách a programoch rôznych členských štátov EÚ,
  • preskúmať demografickú a sociálnoekonomickú diverzitu, ako aj rozdiely v rámci zdravotných a sociálnych systémov medzi štyrmi európskymi skupinami krajín, ako aj to, aký to má všetko význam pre rozvoj politiky,
  • používať profily krajín na porovnanie stratégií v oblasti BOZP a rehabilitácie súvisiacich so starnutím, ktoré sa uplatňujú v ich krajine a v EÚ ako celku, ako aj s inými európskymi krajinami.

K dispozícii je aj slovník častých výrazov a používatelia môžu tento nástroj zdieľať napríklad na Twitteri a Facebooku.

PREJSŤ DO NÁSTROJA