Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka O nás Stránka riaditeľa O nás

O nás

Kto sme

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa zaviazala k tomu, aby sa z Európy stalo bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovisko. Propagujeme kultúru prevencie rizika na zlepšenie pracovných podmienok v Európe.

 

Čo robíme

 

Organizovanie kampaní

Zvyšujeme povedomie a šírime informácie o dôležitosti zdravia bezpečnosti zamestnancov pre sociálnu a ekonomickú stabilitu a rast.

Prevencia

Navrhujeme a pripravujeme praktické nástroje pre mikropodniky a malé a stredné podniky, aby sme im pomohli pri hodnotení rizík na pracovisku a pri zdieľaní znalostí a osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v ich odvetví i nad jeho rámec.

Partnerstvá

Úzko spolupracujeme s vládami, organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov, so sieťami a orgánmi EÚ a súkromnými podnikmi. Náš dosah znásobuje sieť BOZP, ktorú tvoria koordinačné strediská v jednotlivých členských štátoch EÚ, v kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách a v členských štátoch EZVO.

Výskum

Identifikujeme a hodnotíme nové a vznikajúce riziká pri práci a usilujeme sa o začlenenie BOZP do iných oblastí politiky ako sú vzdelávanie, verejné zdravie a výskum.

 

Ako to robíme
 


 

KAMPAŇ ZDRAVÉ PRACOVISKÁ

Najdôležitejší prvok našej činnosti na zvýšenie povedomia a podpory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre rôzne publikum v celej Európe.

PROJEKT INTERAKTÍVNEHO ONLINE NÁSTROJA NA HODNOTENIE RIZÍK (OiRA)

Európska iniciatíva pod vedením agentúry EU-OSHA na vývoj jednoduchej a bezplatnej webovej aplikácie na vytvorenie online nástrojov na hodnotenie rizík.

PRIESKUM PODNIKOV ESENER

Celoeurópsky prieskum uskutočnený v podnikoch zameraný na názory manažérov a zamestnancov o tom, ako sú riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia riadené na ich pracoviskách.

PROGNOSTICKÉ PROJEKTY

Inovačné projekty zamerané na vypracovanie prognóz na r. 2020, ku ktorým patria nové technológie v tzv. ekologických zamestnaniach a ich možný vplyv na bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Filmy s postavičkou NAPO

Animované seriály vyrobené počítačovou grafikou. Príbehy obsahujú pedagogickú výpoveďa hlavnú úlohu v nich zohrávajú postavy vo svete práce, ktoré riešia otázky bezpečnosti.

Napo Consortium logo