Hodnotiace správy agentúry EU-OSHA

V záujme zlepšenia rozhodovania agentúra EU-OSHA vykonáva hodnotenia ex ante a ex post, a to v súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Hodnotenia sú vykonávané s cieľom posúdiť, či je práca agentúry pre používateľov užitočná, či ponúka pridanú hodnotu k práci iných subjektov a či boli ciele vo všeobecnosti splnené.

Hodnotenia sa realizujú na základe viacročného hodnotiaceho programu, ktorý je v súlade s viacročným cyklom plánovania.

Každých päť rokov sa zadáva vypracovanie všeobecnej hodnotiacej správy o agentúre a jej výkonnosti. Od roku 2019 vykonáva toto hodnotenie Komisia.

Ďalej sa uvádzajú odkazy na všeobecné hodnotiace správy o agentúre.

Celkové hodnotenia agentúry EU-OSHA