You are here

Hodnotiace správy o činnostiach agentúry EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA vykonáva hodnotiace programy s cieľom vyhodnotiť, či sú činnosti agentúry pre používateľov relevantné a udržateľné, a či boli dosiahnuté stanovené ciele.

Celkové hodnotenie agentúry a jej činnosti vykonáva každých päť rokov externý zmluvný dodávateľ. Ten zdokladuje výsledky, ktoré agentúra dosiahla.

Ďalej sa nachádzajú odkazy na hlavné hodnotiace správy agentúry (všetky sú uvedené iba v angličtine).