Výhra pre všetky strany: partneri pomáhajú agentúre EU-OSHA presadzovať bezpečnú a zdravú digitálnu prácu

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Výhra pre všetky strany: partneri pomáhajú agentúre EU-OSHA presadzovať bezpečnú a zdravú digitálnu prácu

Viac ako 90 organizácií spolupracovalo s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej kampaňou Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 s cieľom zabezpečiť, aby sa ľudia stali stredobodom digitalizácie na pracovisku. Zapojením sa do kampane „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“ ako oficiálni partneri kampane zohrávajú zásadnú úlohu pri jej úspechu a zároveň využívajú viacero výhod a príležitostí.

Naši partneri sú hnacou silou úspechu kampane Zdravé pracoviská. Ich odborné znalosti a odhodlanie zabezpečiť dobré podmienky pracovníkov a konkurencieschopnosť podnikov zosilňujú posolstvo a ich veľká rozmanitosť zabezpečuje, že sa dostane do väčšiny odvetví a krajín v celej Európe. Vďaka dôvere agentúry EU-OSHA a ich sietí sú príkladom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v digitálnom veku.

William Cockburn
výkonný riaditeľ EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA víta oficiálnych partnerov kampane – organizácie z rôznych sektorov v celej Európe vrátane spoločností a združení z verejného aj súkromného sektora. Hoci sa mnohí z nich vrátili, aby opätovne potvrdili svoje odhodlanie podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v Európe, zapojilo sa do nej aj mnoho nových. Všetci inšpirujú a povzbudzujú ostatných k úspešnému riadeniu bezpečnej a zdravej pracovnej sily v čoraz viac digitalizovanom svete.

Ako partneri kampane sa aktívne zapájajú účasťou na priamych diskusiách s pracovníkmi, organizovaním workshopov a zapájaním sa do nich, návštevami v teréne a premietaním filmov, vytváraním inovatívnych spôsobov šírenia osvety prostredníctvom nových formátov, ako sú príbehy alebo podcasty, ako aj spoluprácou s ďalšími partnermi.

Počas kampane o muskuloskeletálnych poruchách na roky 2020 – 2022 sa oficiálni partneri kampane zapojili do 393 aktivít a realizovali takmer 1 000 opatrení na zvýšenie informovanosti. Od tejto kampane sa očakávajú podobné čísla, počnúc dvoma podujatiami v rámci „Výmeny osvedčených postupov“, ktoré sa uskutočnia v roku 2024 a ktoré pre svojich kolegov zorganizujú oficiálni partneri kampane Boehringer Ingelheim v Nemecku a ZF v Portugalsku. Tieto aktivity im ponúkajú príležitosť spolupracovať, vymieňať si osvedčené postupy v oblasti BOZP a diskutovať o strategických a politických prístupoch k riešeniu problémov v oblasti BOZP.

Na oplátku za svoj záväzok sa partneri môžu tešiť z väčšieho zviditeľnenia, exkluzívneho prístupu k nástrojom a materiálom kampane, možností nadväzovania kontaktov a účasti na podujatiach a iných iniciatívach zameraných na výmenu poznatkov.

Kampaň bude podporovať aj cenná sieť kontaktných miest agentúry EU-OSHA, ambasádorov siete EEN pre BOZP a mediálnych partnerov, ktorí sú pripravení posilniť posolstvá kampane a zvýšiť informovanosť prostredníctvom rôznych kanálov.

Notes to editor:

O kampaniach Zdravé pracoviská

O kampaniach Zdravé pracoviská

Kampane Zdravé pracoviská sú základom misie agentúry EU-OSHA zameranej na bezpečnejšie a zdravšie pracoviská v celej Európe. Sú jednou z hlavných činností agentúry v oblasti zvyšovania informovanosti, pričom vysielajú ústredné posolstvo: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Kampane, ktoré prebiehajú od roku 2000, sa v súčasnosti stali najväčšími svojho druhu na svete. Bohaté informácie a zdroje vo forme praktických príručiek a nástrojov sú k dispozícii každej organizácii alebo spoločnosti, ktorá sa snaží zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia na svojich pracoviskách. Súčasťou kampaní sú kľúčové míľniky vrátane Ceny za dobrú prax a filmovej ceny Zdravé pracoviská, ktorými sa oceňujú a slávnostne uznávajú výnimočné príspevky v oblasti podpory BOZP, ako aj Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa konajú každý rok v októbri.

Predchádzajúce ročníky sa zameriavali na prevenciu a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou (MSD), riadenie nebezpečných látok a podporu zdravých pracovísk pre všetky vekové kategórie. 

O agentúre EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

https://osha.europa.eu/sk