Bezpečné a zdravé pracoviská v Európe: Agentúra EU-OSHA informuje o najnovších trendoch na samite EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Bezpečné a zdravé pracoviská v Európe: Agentúra EU-OSHA informuje o najnovších trendoch na samite EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2023

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes na samite o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 2023 v Štokholme predstaví svoju hlavnú správu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023. Poskytuje komplexný prehľad o stave a kontexte vývoja BOZP v Európskej únii za posledné roky, ako aj pohľad na vznikajúce trendy.

V správe agentúry EU-OSHA „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023“ sa poskytuje základná analýza toho, kde sa situácia na pracoviskách v celej EÚ zlepšila, ale aj toho, kde nás ešte čaká veľa práce. – Nicolas Schmit

Napríklad v rokoch 1998 až 2019 sa počet pracovných úrazov, ktoré nemali smrteľné následky, v EÚ znížil o 58 %, zatiaľ čo počet smrteľných úrazov klesol o 57 %. K tomuto zníženiu prispeli lepšie preventívne opatrenia spolu s hospodárskym vývojom a presunmi pracovnej sily. Najväčšia časť tohto poklesu však prebehla pred rokom 2010 a čísla v posledných rokoch stagnujú,“ uviedol dočasný výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA William Cockburn. V správe sa tiež poskytuje prehľad možných zlepšení, stagnujúceho a nejednoznačného vývoja, ako aj oblastí záujmu, ako sú neštandardné formy práce, neúplné dodržiavanie predpisov v oblasti BOZP alebo fyzická nečinnosť a budúce výzvy.

Nicolas Schmit, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva správu privítal: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je nevyhnutnou súčasťou činnosti každej organizácie. Zmeny na pracovisku spôsobené krízou COVID-19, zelenou, digitálnou a demografickou transformáciou, ako aj vedeckým a technologickým pokrokom viedli Komisiu v júni 2021 k prijatiu nového strategického rámca EÚ pre zdravie a bezpečnosť pri práci na roky 2021 – 2027. V správe agentúry EU-OSHA „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023“ sa poskytuje základná analýza toho, kde sa situácia na pracoviskách v celej EÚ zlepšila, ale aj toho, kde nás ešte čaká veľa práce.

Agentúra EU-OSHA dúfa, že táto publikácia bude mať významný vplyv na budúcu politiku a prístupy v oblasti zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v Európe. Údaje sa dajú jednoducho zobraziť a analyzovať podľa jednotlivých krajín pomocou nástroja na vizualizáciu údajov Barometer BOZP.

Samit o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa uskutoční 15. – 16. mája 2023 vo švédskom Štokholme. Toto podujatie, ktoré spoluorganizuje Európska komisia a švédske predsedníctvo EÚ, spája inštitúcie EÚ, členské štáty, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany. Agentúra EU-OSHA sa s účastníkmi aktívne zapája do diskusií o prvých poučeniach zo strategického rámca EÚ vrátane pokroku dosiahnutého v súvislosti s prístupom vízie nulovej úmrtnosti, pokiaľ ide o úmrtia súvisiace s prácou. Medzi ďalšie témy patrí duševné zdravie v pracovnom živote, úloha sociálnych partnerov, účinky vĺn horúčav a zmeny klímy v oblasti BOZP a hodnotenie národných stratégií BOZP.

V kontexte témy „Vplyv zmeny klímy a vĺn horúčav na BOZP“ agentúra EU-OSHA predkladá príručku o BOZP a tepelnom strese, v ktorej sa poskytujú praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou počas horúčav, a informácie o tom, čo robiť, ak pracovník začne trpieť chorobou alebo zdravotným problémom súvisiacim s teplom.

 

Odkazy:

 

Vývoj celkového počtu pracovných úrazov bez smrteľných následkov a miery výskytu (počet úrazov na 100 000 pracovníkov), 1998 a 2019 – Eurostat

Údaje za rok 1998: Štatistika v kocke (Statistics in Focus), téma 3-16/2001: Eurostat: Pracovné úrazy v EÚ v rokoch 1998 – 1999. Údaje za rok 2019: Eurostat: Pracovné úrazy podľa pohlavia a závažnosti (činnosť NACE Rev. 2 spolu); pracovné úrazy bez smrteľných následkov podľa činnosti NACE Rev. 2 a pohlavia

Notes to editor:

O agentúre EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu