You are here

Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 21/06/2016 - 01:45

Ku kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa pridalo viac ako 100 partnerov z celej Európy

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) potvrdila prvú vlnu oficiálnych a mediálnych partnerov kampane, ktorí sa pridali k jej celoeurópskej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016/17. Sieť oficiálnych partnerov kampane tvoria európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie, ktoré zastupujú rôzne oblasti, a to vrátane zväzov zamestnávateľov, odborových zväzov, technologických platforiem, mimovládnych a nadnárodných organizácií. Rovnako sa pripojili mediálni partneri, aby prostredníctvom svojich publikácií a internetu zvýšili informovanosť o kampani.

27 % európskych zamestnancov si myslí, že nebudú schopní vykonávať svoje súčasné zamestnanie do veku 60 rokov. Musíme zlepšiť pracovné životy zamestnancov v každom veku a podporiť udržateľnú prácu a zdravé starnutie.

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa zameriava na udržateľné pracovné životy v rámci európskej starnúcej pracovnej sily. Kľúčová je najmä prevencia počas celého pracovného života, kde hodnotenie rizika predstavuje základ na predchádzanie vzniku nehôd a šírenia ochorení na pracovisku v kombinácii s rehabilitáciou, návratom do zamestnania a celoživotného vzdelávania.

 

Dr. Christa Sedlatscheková, riaditeľka agentúry EU-OSHA, vysvetľuje význam partnerov kampane: „27 % európskych zamestnancov si myslí, že nebudú schopní vykonávať svoje súčasné zamestnanie do veku 60 rokov. Musíme zlepšiť pracovné životy zamestnancov v každom veku a podporiť udržateľnú prácu a zdravé starnutie. A základom tohto úsilia bude práve predchádzanie riziku. Organizácie môžu vďaka pripojeniu ku kampani v období 2016 – 2017 ísť príkladom a stáť na čele realizácie praktických riešení na riadenie s ohľadom na vek na pracovisku. Ich zapojenie má zásadný význam pre to, aby sa o tejto kampani dozvedelo čo najširšie publikum.“

 

Prvá vlna oficiálnych partnerov kampane, ktorí sa pridali k nášmu tímu, sa skladá najmä z organizácií, ktoré opätovne potvrdili svoj záväzok po úspešnej účasti na kampani Zdravé pracoviská bez stresu 2014/15. Môžu využívať mnohé výhody, ktoré partnerstvo ponúka, a to vrátane zvýšenej viditeľnosti, nástrojov a materiálov kampane a možnosti nadväzovania kontaktov a výmeny informácií.

 

Luca VISENTINI, tajomník ETUC (Európska konfederácia odborových zväzov), vysvetľuje svoje očakávania v rámci úlohy oficiálneho partnera: „ETUC očakáva, že prostredníctvom tejto kampane sa zvýši informovanosť o nevyhnutnosti zapojenia zamestnancov a bezpečnostných výborov do zlepšovania prevencie v rámci všetkých vekových kategórií a pracovísk, ako aj o potrebe opatrení na legislatívnej úrovni v záujme zlepšenia pracovných podmienok v Európe.“

 

Na tému účasti svojej organizácie v kampani sa Markus J. BEYRER, generálny riaditeľ spoločnosti BUSINESSEUROPE, vyjadril: „Musíme sa zamerať na to, ako by mohli zamestnanci zostať na pracovisku dlhšie, v dobrom zdravotnom stave a produktívni počas svojho pracovného života. Zároveň by sme sa mali vyhnúť zovšeobecňovaniu a vytváraniu stereotypov ľudí na základe ich veku. Dúfame, že táto kampaň zamestnávateľom pomôže, a to najmä poskytnutím užitočných informácií a nástrojov o tejto téme.“

 

Aj oficiálni partneri kampane sa môžu zúčastniť na rôznych podujatiach a aktivitách, medzi ktorými je aj možnosť zapojiť sa do súťaže v rámci špeciálnej kategórie pre partnerov kampane Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Podujatia na výmenu osvedčených postupov, ktoré organizujú samotní partneri, sa budú uskutočňovať počas celého priebehu kampane. Pre organizátorov predstavujú príležitosť na prehodnotenie a získanie skúseností iných o úspešných postupoch riadenia BOZP v súvislosti so starnutím na pracovisku.

 

Kampaň počíta aj s druhou vlnou partnerov, ktorí sa pridajú do tímu na jeseň 2016. Agentúra EU-OSHA vyzýva všetkých, ktorí majú záujem, aby vyplnili online žiadosť do septembra 2016.

 

Mediálni partneri kampane sú najmä žurnalisti a editori, ktorí sa zapájajú v rámci BOZP v Európe a na propagáciu kampane a jej posolstiev využívajú svoje siete a kanály ako tlač, internet a sociálne médiá. Rovnako organizujú aj podujatia, zapájajú materiály kampane do školiacich kurzov, propagujú súťaž Cena za dobrú prax a podporujú nominácie do nej.

 

Odkazy:

 

Oficiálni partneri kampane 2016/17:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Mediálni partneri kampane 2016/17:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) (2015), ďalej len Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok – 2015.

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie na roky 2016 – 2017 zvyšuje informovanosť o význame dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie rizík počas celého pracovného života a prispôsobovania práce schopnostiam jednotlivca – či už na začiatku kariéry zamestnanca, alebo na jej konci. Podobne ako predchádzajúce kampane za zdravé pracoviská aj túto kampaň koordinujú na vnútroštátnej úrovni kontaktné miesta EU-OSHA a podporujú ju oficiálni a mediálni partneri kampane.

Kampaň sa začína 15. apríla 2016. Medzi hlavné podujatia v kalendári kampane patria európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v októbri 2016 a 2017) a slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská (v apríli 2017). Kampaň sa skončí samitom Zdravé pracoviská (v novembri 2017), keď sa zídu všetci, ktorí prispeli ku kampani, spolu so zástupcami agentúry EU-OSHA, aby zhodnotili úspechy kampane a získané poznatky.

2.

Vo vyše 30 európskych krajinách sa realizujú 2-ročné kampane Zdravé pracoviská, ktoré sú na celom svete uznávané ako najväčšie kampane v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojho druhu. Ich hlavným posolstvom je, že úspešné riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku je prospešné pre zamestnancov, podniky, ako aj pre celú spoločnosť.

3.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa z Európy stalo bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na výkon práce. Agentúra skúma, vyvíja a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúra, ktorú zriadila Európska únia v roku 1994 a ktorej sídlo sa nachádza v Bilbau v Španielsku, združuje zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov v každom z 28 členských štátov EÚ i mimo nich.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu