Na samite kampane Zdravé pracoviská v roku 2022 sa oslavuje najväčšia kampaň na svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Na samite kampane Zdravé pracoviská v roku 2022 sa oslavuje najväčšia kampaň na svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes otvára samit kampane Zdravé pracoviská 2022. Cieľom konferencie je vyzdvihnúť poznatky a skúsenosti, ktoré sa podarilo dosiahnuť počas uplynulých dvoch rokov v rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy. Chcel by som pochváliť partnerov kampane za ich angažovanosť a teším sa na živú diskusiu počas samitu o tom, čo môžeme urobiť viac pre ochranu zdravia pracovníkov.

Nicolas Schmit, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva.

Hlavní odborníci a riadiaci pracovníci sa 14. a 15. novembra stretnú v Bilbau, aby diskutovali o hlavných výsledkoch kampane a vymenili si názory na budúce stratégie účinnej prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy (poškodenia svalov, kĺbov a šliach).

Európsky komisár pre pracovné miesta sociálne práva Nicolas Schmit poukazuje na doterajšie úspechy kampane:

„Jednou zo zásad európskeho piliera sociálnych práv je zabezpečenie toho, aby naše pracoviská boli bezpečné, vhodné na daný účel a aby udržiavali zdravie pracovníkov. Minulý rok Komisia predstavila strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorého cieľom je riadiť zmeny, zlepšiť prevenciu a zvýšiť pripravenosť. Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy. Chcel by som pochváliť partnerov kampane za ich angažovanosť a teším sa na živú diskusiu počas samitu o tom, čo môžeme urobiť viac pre ochranu zdravia pracovníkov.“  

Rozsah tohto problému vysvetľuje dočasný výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA William Cockburn:

„Hoci sa poškodeniam podporno-pohybovej sústavy dá predchádzať, naďalej predstavujú najčastejší zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe. Fyzické aj psychosociálne rizikové faktory (ako je nadmerné pracovné zaťaženie) prispievajú k vzniku alebo zhoršovaniu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Túto situáciu nepochybne zhoršili zmeny pracovného prostredia, ktoré boli z veľkej časti zapríčinené pandémiou ochorenia COVID-19. V našom nedávnom prieskume OSH Pulse sa potvrdilo, že 30 % pracovníkov trpí problémami s kosťami, kĺbmi alebo so svalmi alebo ich bolesťami, 27 % trpí stresom, depresiou alebo úzkosťou a 37 % celkovou únavou. Tento trend bude žiaľ pravdepodobne pokračovať na pracoviskách po pandémii. Nepoľavujme v snahe tieto čísla znižovať!“

Na otváracom zasadnutí sa zíde niekoľko rečníkov na vysokej úrovni, aby diskutovali o znížení záťaže pracovníkov v celej EÚ. Medzi nimi bude aj:  

  • Nicolas Schmit, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva,
  • Yolanda Díaz Pérez, druhá podpredsedníčka španielskej vlády a ministerka práce a sociálnej politiky,
  • Idoia Mendia Cueva, druhá podpredsedníčka baskickej vlády a ministerka práce a zamestnanosti a
  • Dragoş Pîslaru, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci.

Kateřina Štěpánková, námestníčka ministra práce a sociálnych vecí zastupujúca české predsedníctvo Rady EÚ, sa do tejto diskusie zapojí prostredníctvom video vyhlásenia.

Výskumní pracovníci a zástupcovia vnútroštátnych a európskych úradov sa podelia o svoje názory v rámci troch súbežných zasadnutí venovaných týmto témam: výzvy a inovatívne riešenia v oblasti kontrol poškodení podporno-pohybovej sústavy v podnikoch, účinná podpora v súvislosti s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a súvislosť medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnymi rizikami.

Týmto sa však diskusie nekončia. Samit ponúkne viacero zaujímavých pohľadov do oblasti BOZP vo svete práce: hlavný prejav o tvorbe bezpečných algoritmov pre pracovníkov, po ktorom bude nasledovať odborná diskusia k danej problematike.

Jednou z hlavných udalostí samitu je udeľovanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Stredobodom bude osem víťazných a osem ocenených organizácií za ich inovatívne opatrenia v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Súčasťou tohto podujatia je aj odovzdávanie cien agentúry EU-OSHA a siete EEN za podporu BOZP za rok 2022. Prostredníctvom tohto programu udeľovania cien agentúra EU-OSHA a sieť EEN spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o význame BOZP pre malé a stredné podniky (MSP).

Pozývame každého, kto má záujem o BOZP a problematiku poškodení podporno-pohybovej sústavy, aby sledoval živé online vysielanie zo samitu. Sledujte nás na Twitteri prostredníctvom hashtagov #EUOSHAsummit a #EUhealthyworkplaces.

Agentúra EU-OSHA sa takisto teší na ďalší ročník kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025 s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku, ktorá sa má začať v októbri 2023.

Odkazy:

Notes to editor:

Kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022

Zdravé pracoviská znižujú záťaž je názvom najnovšej kampane Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, ako aj šíriť informácie o tom, ako by im bolo možné predchádzať a ako by ich bolo možné riadiť. Na národnej úrovni kampaň koordinujú kontaktné miesta agentúry EU-OSHA, ale podporujú ju i oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a sieť Enterprise Europe Network. Kampaň má 6 hlavných cieľov:

  • zvýšiť informovanosť o dôležitosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy tým, že sa poskytnú fakty a údaje o vystavení poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a ich vplyve na jednotlivcov, firmy a spoločnosť,
  • presadzovať hodnotenie rizík a aktívne riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy, a to poskytovaním prístupu k relevantným nástrojom, usmerneniam, ako aj audiovizuálnym a iným podporným materiálom,
  • ukázať, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú problémom každého z nás a že je možné proti nim úspešne bojovať,
  • zlepšiť znalosti o nových a vznikajúcich rizikových faktoroch poškodení podporno-pohybovej sústavy,
  • propagovať dôležitosť poskytovania podpory zamestnancom s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby sa znovu zapojili do pracovného procesu a aby v práci aj ostali, ako aj ukázať, ako to možno dosiahnuť,
  • povzbudzovať k efektívnej spolupráci, ktorú možno dosiahnuť tak, že sa umožnia stretnutia rôznych zúčastnených strán a uľahčí sa výmena informácií a osvedčených postupov.