Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 05/11/2019 - 08:00

Filmovú cenu Zdravé pracoviská na medzinárodnom filmovom festivale DOK Leipzig získal film Bird Island (Vtáčí ostrov)

Tohtoročnými víťazmi sú Sergio da Costa a Maya Kosa zo Švajčiarska s filmom Bird Island (Vtáčí ostrov). Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) každoročne už od roku 2009 prezentuje na Medzinárodnom lipskom festivale dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig) filmovú cenu Zdravé pracoviská s cieľom oceniť inovatívne filmy venované témam súvisiacim s prácou.

Porotu film zaujal svojím „inteligentným, empatickým a dokonca humorným prístupom k zobrazeniu ľudskej zraniteľnosti“, ktorý vytvára „pozoruhodnú analógiu medzi liečením zranených vtákov a zotavovaním hlavného protagonistu“.

Víťazný film rozpráva príbeh mladého muža Antonina, ktorý po dlhej chorobe trpí únavou a nastupuje do práce v útulku pre vtáky. Vo filme sa spája Antoninovo akoby denníkové rozprávanie s dokumentaristickým objektívom, ktorý sleduje jeho interakcie s kolegami a zotavujúce sa vtáky. Výsledkom je srdečný príbeh o rehabilitácii pomocou trpezlivej starostlivosti, ktorý je vyrozprávaný minimalisticky, no napriek tomu pôsobivo.

Porotu film zaujal svojím „inteligentným, empatickým a dokonca humorným prístupom k zobrazeniu ľudskej zraniteľnosti“, ktorý vytvára „pozoruhodnú analógiu medzi liečením zranených vtákov a zotavovaním hlavného protagonistu“.

V rámci filmovej ceny Zdravé pracoviská sú oceňovaní talentovaní režiséri, ktorí poukazujú na riziká a problémy, ktorým ľudia v súčasnosti čelia v práci. Cieľom je povzbudiť k diskusii o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktorá má veľký význam. Víťazný dokumentárny alebo animovaný film sa vyberá na základe kreatívneho znázornenia významných tém v oblasti BOZP, medzi ktoré patria:

  • fyzická a psychická pohoda pracovníkov,
  • vplyv politických a hospodárskych zmien na pracovné prostredie,
  • základné pracovné práva,
  • skupiny čeliace konkrétnym problémom, napríklad migranti alebo starší pracovníci.

Agentúra EU-OSHA s hrdosťou podporuje udeľovanie tejto ceny, ktorá prispieva k zvyšovaniu informovanosti o rizikách spojených s BOZP a k snahám podporovať kultúru prevencie v celej Európe. Každý rok získava režisér víťazného filmu peňažnú odmenu vo výške 5 000 EUR. Pre film sa vyrobia titulky vo viacerých európskych jazykoch a bude dostupný na elektronickej platforme siete národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA, ktorá organizuje filmové premietania.

Filmy nominované tento rok sa venujú viacerým aktuálnym a významným témam. Taliansky film Never Whistle Alone (Nepúšťaj sa do oznamovania sám) sa napríklad zaoberá fenoménom oznamovania protispoločenskej činnosti na moderných pracoviskách, film My English Cousin (Môj anglický bratranec) vrhá svetlo na skúsenosti alžírskych migrantov s prácou v Spojenom kráľovstve, film Taste of Hope (Ako chutí nádej) sleduje príbeh pracovníkov, ktorí vytvoria družstvo a prevezmú francúzsky závod na výrobu čaju, v ktorom pracujú, a film Nothing to Be Afraid Of (Netreba sa ničoho báť) rozpráva osudy piatich žien v Azerbajdžane, ktoré majú veľmi nebezpečnú prácu – odstraňujú nevybuchnuté míny.

Festival DOK Leipzig predstavuje významnú platformu pre dokumentárne a animované filmy a každoročne priláka viac než 47 000 návštevníkov. Tento festival, na ktorom sa prezentuje vyše 300 filmov z viac než 50 krajín a na ktorom sa uskutočňuje viac než 100 svetových a medzinárodných premiér, podporuje diskusiu o politických a sociálnych otázkach.

Odkazy:

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu