You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
12/12/2017

Video „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ pripravené v rámci projektu interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík (OiRA) je k dispozícii v anglickom jazyku s titulkami. Infografikou zameranou na „Hodnotenie rizík pomocou nástroja OiRA v 4 krokoch“ sa vo videu upozorňuje na to, že hodnotenie rizík prestavuje právny základ európskeho prístupu k prevencii úrazov, chorôb z povolania a práceneschopnosti na pracovisku.

Tlačové správy

21/11/2017 - 01:30

Poprední európski odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa zídu dnes v Bilbau (Španielsko) na samite kampane Zdravé pracoviská Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Tento samit sa koná pri príležitosti ukončenia veľmi úspešnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorej cieľom je podpora udržateľného pracovného života v súvislosti so starnutím európskej pracovnej sily.

06/11/2017 - 12:30

Spoločnými víťazmi ceny za najlepší film s tematikou práce sú Lewis Wilcox z USA za film Pred mostom (Before the Bridge) a Tuna Kaptan z Nemecka za film Korytnačie panciere (Turtle Shells). Ocenenia udelila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) na 60. medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu (DOK Leipzig).