Ľudia a miesto sú jadrom osláv 25. výročia vzniku agentúry EU-OSHA

Bilbao

Od roku 1996 sa domovom agentúry EU-OSHA stalo pulzujúce mesto Bilbao. Bilbao bolo priemyselnou mocnosťou v 19. a 20. storočí a, rovnako ako mnohé industrializované oblasti, zažilo hlbokú recesiu v časoch poklesu ťažkého priemyslu. Mestské orgány však videli svetlú budúcnosť Bilbaa a v 90. rokoch minulého storočia výrazne investovali do obnovy opustených priemyselných oblastí a prilákania kultúry a cestovného ruchu. Počas svojho pôsobenia v meste bola agentúra EU-OSHA svedkom otvorenia ikonického Guggenheimovho múzea, toho, ako bola radnici Bilbaa v roku 2010 udelená cena Lee Kuan World City Prize a Bilbao bolo označené ako Európske mesto roka v rámci Ocenení za urbanizmus v roku 2018.

© EU-OSHA / David Tijero

V prostredí Európskej únie je EU-OSHA známa ako agentúra z Bilbaa. Toto označenie je súčasne prejavom osobitného a obojstranne prospešného vzťahu medzi mestom a organizáciou. Nie je prekvapujúce, že EU-OSHA udržiava dobré vzťahy s samosprávnymi orgánmi Bilbaa. Spolupracuje aj s baskickým orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Osalan.

Najcennejšie aktívum EU-OSHA sú zamestnanci

EU-OSHA je pevne presvedčená, že jej najcennejším aktívom sú vysoko kvalifikovaní a angažovaní zamestnanci. Všetci sú odborníci vo svojej príslušnej oblasti: BOZP, komunikácia, informačné technológie, financie, ľudské zdroje, administratíva a vytváranie sietí. V súčasnosti je v agentúre zastúpených 16 členských štátov EÚ, čím stelesňujú jej európsky charakter.

„Mimoriadne kompetentní a veľmi motivovaní zamestnanci. Dobrí zamestnanci na každej úrovni a úplný mix európskych národností vytvárajú silnú „európsku“ kultúru. EU-OSHA bola pre mňa ako rodina.“

Dr Jukka Takala, bývalý riaditeľ EU-OSHA

EU-OSHA veľmi dbá o svojich zamestnancov, vytvára kvalitné pracovné podmienky, o ktorých vedie kampane po celej Európe. Patria k nim ergonomické pracovné stanice a vybavenie a realizácia politiky a plánu na prevenciu stresu, pričom sa rieši fyzická aj duševná BOZP.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

Cieľom EU-OSHA sú najlepšie pracovné podmienky v súlade s rámcovou smernicou o BOZP pre jej vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov jej dodávateľov. Agentúra sa zaviazala znížiť svoju environmentálnu stopu inštalovaním moderného, energeticky úsporného systému osvetlenia a elektriny, znižovaním a recyklovaním kancelárskeho odpadu, používaním ekologických čistiacich prostriedkov a zamestnávaním subdodávateľov, ktorí majú rovnaké hodnoty.

Ak sa opýtate súčasných alebo bývalých zamestnancov či partnerov, čo je alebo čo bolo najlepšie na práci v EU-OSHA, dostanete rovnakú odpoveď od všetkých: kolektív.

„Moji kolegovia vrátane vysoko profesionálnych zamestnancov EU-OSHA ... Ísť do Bilbaa je pre mňa ako ísť domov ... Od kolegov sa veľa učím.“

Károly György, podpredseda riadiacej rady EU-OSHA

Už 25 rokov agentúry EU-OSHA sú zamestnanci a mesto Bilbao jadrom úspechu agentúry. Oslavy 25. výročia založenia agentúry sú prejavom uznania ľuďom, bývalým aj súčasným zamestnancom,  ktorí svojimi zručnosťami, zápalom a odhodlaním urobili EU-OSHA organizáciou, ktorou je dnes, a ktorí navzájom spolupracovali na budovaní bezpečnej a zdravej Európy.