Náš príbeh, naša budúcnosť v sérii článkov

Image

Prečítajte si o histórii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ a o kľúčových udalostiach, ktoré viedli k založeniu agentúry EU-OSHA. Zistite viac o tom, ako funguje agentúra EU-OSHA, o jej sieťach a príjemcoch a hlavných projektoch. Prečítajte si, čo môže budúcnosť priniesť v oblasti BOZP a aké faktory ju ovplyvnia.