EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Najdôležitejšie udalosti

25/10/2016
Konferencia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s názvom Lepšia kultúra prevencie na novom trhu práce sa koná v dňoch 24. a 25. októbra 2016 v Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade...
24/10/2016
Tento týždeň od 24. októbra do 28. októbra majú pracoviská v Európe spoločný cieľ: podporovať trvalo udržateľný pracovný život a bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre všetky vekové kategórie. Praktické...
12/10/2016
Keďže náš pilotný projekt venovaný bezpečnosti a ochrane zdravia starších pracovníkov speje k záveru, agentúra predstavuje svoje hlavné zistenia Európskemu parlamentu a uverejňuje niekoľko správ o bezpečnosti...
11/10/2016
The 1 st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague. The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under...
Odporúčané zdroje