Najdôležitejšie udalosti

12/11/2019
Agentúra EU-OSHA, jej partneri a zainteresované strany sa zídu v Bilbau na záverečnom podujatí kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019 . Samit je príležitosťou...
07/11/2019
Platforma agentúry EU-OSHA pre interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) je významných úspechom, ktorý sa agentúre podarilo dosiahnuť počas 25 rokov podpory a uľahčovania účinného hodnotenia a riadenia rizík...

© Dok Leipzig

05/11/2019
Cenu za najlepší film na tému súvisiacu s prácou získal na Medzinárodnom lipskom festivale dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig) film Bird Island (Vtáčí ostrov), ktorého autormi sú Sergio da Costa...