Najdôležitejšie udalosti

11/10/2018
V snahe nadviazať na kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúra EU-OSHA pripravila nové informačné letáky týkajúce sa dvoch dôležitých tém v tejto oblasti. Informačný leták s názvom...
05/10/2018
Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA bol prepracovaný s cieľom upozorniť na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . Súbor nástrojov, ktorý ponúka...
02/10/2018
EU-OSHA spolu so svojimi partnermi 22. októbra odštartuje Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok. V rámci...
28/09/2018
V tomto súhrne sa opisuje stanovisko odborníkov z konferencie na vysokej úrovni „When size matters … the way forward in improving occupational safety and health in Europe’s micro and small enterprises (MSEs...
Odporúčané zdroje