Najdôležitejšie udalosti

20/02/2019
EU-OSHA víta svoje nové zakladajúce nariadenie, ktoré nadobúda účinnosť 20. februára 2019. Pri príležitosti 25. výročia založenia agentúry sa v novom nariadení zdôrazňuje jej kľúčová úloha, ktorú si plní už od...
14/02/2019
V roku 25. výročia svojho založenia sa agentúra EU-OSHA zamýšľa nad významom rámcovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z roku 1989 a teší sa na podporu novšej iniciatívy, ktorej cieľom je...
12/02/2019
Agentúra EU-OSHA sa spojila s európskym odvetvím kaderníctva s cieľom vytvoriť nové video, ktoré prezentuje spôsob, akým je možné pomocou (nástroja na interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) znižovať...
07/02/2019
Agentúra EU-OSHA predstavuje interaktívnu infografiku, ktorá vznikla na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . Vďaka tejto infografike sa používatelia dozvedia informácie a...
Odporúčané zdroje