Najdôležitejšie udalosti

15/05/2019
Používanie veľkých dát v kombinácii s technológiami strojového učenia sa stáva realitou na európskych pracoviskách. V dvoch nových prognostických diskusných dokumentoch sa skúmajú prínosy a možné riziká...
08/05/2019
Európa si každoročne 9. mája pripomína myšlienku spolunažívania európskych občanov v mieri a jednote, ktorú prvý raz predniesol Robert Schuman vo svojom, dnes už historickom, prejave v roku 1950 v Paríži ...
06/05/2019
Mikropodniky a malé podniky, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v Európe, zamestnávajú približne polovicu pracovnej sily. Napriek tomu sú ich zamestnanci osobitne zraniteľní, pokiaľ ide o pracovné...
26/04/2019
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tento rok zameraný na budúcnosť práce a jej vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Tento deň, ktorý si každoročne pripomíname 28. apríla, je...
Odporúčané zdroje