Najdôležitejšie udalosti

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
V piatich dokumentoch agentúry EU-OSHA na rokovanie sú identifikované odvetvia, v ktorých zamestnanci čelia vysokému riziku vystavenia biologickým agensom: povolania súvisiace so zvieratami, odpadové...

source: napofilm.net

07/04/2020
V tomto krátkom klipe animovaná postavička Napo zaujíma postoj voči pandémii COVID-19. Jej odkaz miliónom nenahraditeľným zamestnancom, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu, je jednoduchý – umývajte...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...