Najdôležitejšie udalosti

16/01/2020
Neustále sa meniaci svet práce prináša nové riziká pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Je potrebné komunikovať a vymieňať si osvedčené postupy medzi spoločnosťami a členskými štátmi a oslovovať pritom...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...
03/01/2020
Chorvátsko počas svojho predsedníctva Rady, ktoré sa začalo 1. januára 2020, propaguje motto „Silná Európa vo svete výziev“. Chorvátske predsedníctvo sa zaviazalo k posilneniu Európskeho piliera sociálnych...