Najdôležitejšie udalosti

17/12/2018
Keďže rok 2018 sa chýli ku koncu, zamýšľame sa nad vynaloženým úsilím a nad dosiahnutými výsledkami počas tohto veľmi produktívneho a dynamického roku agentúry EU-OSHA. Žiadne z našich úspechov by nebolo možné...
14/12/2018
Výstražné a kontrolné systémy môžu varovať subjekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj tvorcov politík BOZP pred novými a vznikajúcimi rizikami a chorobami z povolania. V správe sa podrobne...
12/12/2018
Online interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (OiRA) zavádza novú infografiku a vyzýva kaderníkov, aby vyhodnotili riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijali preventívne opatrenia...
07/12/2018
V prípade zamestnancov v Európe je pravdepodobnejšie, že s negatívnymi dôsledkami psychosociálnych rizík, stresu alebo poškodení podporno-pohybovej sústavy sa stretnú skôr ako s akýmikoľvek inými zdravotnými...
Odporúčané zdroje