Najdôležitejšie udalosti

12/08/2018
Bezpečné priestory pre mládež sú témou Medzinárodného dňa mládeže v roku 2018, ktorý si pripomíname každý rok 12. augusta s cieľom zvýšiť informovanosť na celom svete o výzvach, ktorým čelia mladé generácie...
09/08/2018
Kľúčové zistenia spoločnej analýzy druhého Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík ( ESENER-2 ) agentúry EU-OSHA, modulu ad hoc Výberového zisťovania pracovných síl ( LFS ) 2013 o...
02/08/2018
Elektronická príručka VeSafe je interaktívnym jednotným kontaktným miestom, kde možno získať informácie o rizikách týkajúcich sa vozidiel na pracovisku. Venuje sa v nej pozornosť problematike bezpečnej jazdy,...
24/07/2018
EU-OSHA prijíma prihlášky príspevkov do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2018 – 2019. Ak sa vám darí presadzovať trvalé a skutočné zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) do...
Odporúčané zdroje