Najdôležitejšie udalosti

20/09/2021
Podpora spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok pre sezónnych pracovníkov v EÚ je cieľom kampane Práva pre všetky ročné obdobia Európskeho orgánu práce. Agentúra EU-OSHA sa pridá k týždňu opatrení v...
20/09/2021
Fyzická činnosť prospieva každému a Európsky týždeň športu 2021 je skvelou príležitosťou na osvojenie si zdravého a aktívneho životného štýlu — bez ohľadu na vek a úroveň kondície. Prebieha od 23. do 30...
14/09/2021
Agentúra EU-OSHA sa v čase od 20. do 23. septembra pripojí k viac ako 150 odborníkom, ktorí budú v rámci technických stretnutí, sympózií, hlavných príhovorov a ďalších aktivít diskutovať online o dôležitých...