Rapoartele seminarelor

Atelier privind povara morbidității profesionale

Evenimentul s-a desfășurat pe durata unei zile întregi și a avut scopul de a stimula dezbaterile în vederea stabilirii sferei de cuprindere a activităților pe care EU-OSHA le va desfășura în viitor în domeniul bolilor profesionale, în contextul programului multianual și al amplei analize privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM) planificate pentru 2015, 2016 și 2017. Atelierul a reunit experți desemnați de rețeaua noastră de puncte focale, reprezentanți OMS, cercetători, partenerii sociali europeni și delegați ai grupurilor de lucru ale Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, ai Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (SCOEL), ai Comitetului inspectorilor de muncă principali (SLIC) și ai Comisiei Europene. În cadrul activităților Agenției, lucrările în domeniul bolilor profesionale sunt menite să contribuie la crearea unei baze de date privind prevenirea și să ofere informații generale de o mai bună calitate privind amploarea poverii morbidității profesionale

Event Details

Data de începere: 
10/10/2014 - 09:00
Dată finalizare: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23