Rapoartele seminarelor

Riscurile la locul de muncă ce afectează reproducerea

Atelierul „Riscurile la locul de muncă ce afectează reproducerea: de la cunoaștere la acțiune” a fost organizat de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA), în colaborare cu Agenția națională de securitate sanitară a alimentației, a mediului și a muncii din Franța (ANSES), la sediul acesteia din Paris, în perioada 15-16 ianuarie 2014. Au fost prezenți aproximativ 60 de participanți din diferite state membre. La locul de muncă pot exista diferite pericole pentru sănătatea reproductivă, prezentate atât de agenții chimici, cât și de factorii fizici, biologici, ergonomici sau de altă natură. Deși în centrul problematicii riscurilor pentru reproducere s‑au aflat în general femeile, îndeosebi cele însărcinate, în realitate riscurile toxicității pentru reproducere pot afecta atât sănătatea reproductivă a femeilor, cât și pe cea a bărbaților, putând avea efecte chiar și asupra generațiilor viitoare. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere și de conștientizare este scăzut. Atelierul a avut scopul de a stimula dezbaterea privind riscurile locului de muncă asupra sănătății reproductive, de a sprijini un dialog constructiv între părțile interesate, precum și de a prezenta rezultatele preliminare ale cercetării realizate de EU-OSHA în acest domeniu.

Event Details

Situare: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Data de începere: 
15/01/2014 - 13:30
Dată finalizare: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26