Rapoartele seminarelor

Costurile aferente unui sistem SSM precar – Spre o estimare la nivelul UE-28

Raportul descrie lucrările reuniunii tehnice de experți care s-au întrunit pentru a explora calea de urmat în vederea estimării costurilor sănătății și securității precare la locul de muncă la nivelul UE-28.  Reuniunea a avut la bază proiectul EU-OSHA intitulat „Estimarea costului accidentelor și al problemelor de sănătate la locul de muncă: Evaluarea metodologiilor” (raportul și rezumatul, tradus în opt limbi, sunt disponibile la adresa: https://osha.europa.eu/ro/topics/good-osh-is-good-for-business). Scopul reuniunii de experți a fost dezbaterea principalelor constatări ale proiectului și, pe baza acestuia, evidențierea factorilor pe care ar trebui să îi ia în considerare EU-OSHA în vederea elaborării unei estimări la nivel european: limitările existente, posibile moduri de a le depăși și, în general, care ar fi cea mai bună abordare metodologică.

Event Details

Data de începere: 
19/06/2014 - 09:00
Dată finalizare: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6