You are here

Publicații
29/03/2018

Promovarea OiRA în Franța

Promovarea OiRA în Franța

Instrumentele OiRA din Franța (create de INRS) au reușit să ajungă la un număr foarte mare de microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM), pe care le-au încurajat să efectueze o evaluare a riscurilor. Acest studiu de caz rezumă activitățile desfășurate pentru a oferi MIM-urilor din sectorul transporturilor rutiere și din cel al restaurantelor informații despre securitatea și sănătatea în muncă.

Rezumatul conține informații generale despre aceste sectoare și prezintă ideile care stau la baza abordării principale a ambelor instrumente.

Se explică modul de implicare a diferiților parteneri în proces și se identifică factorii de reușită.

Downloadin:EN