Cercetare privind AMS asociate locului de muncă

În 2017, EU-OSHA a inițiat o activitate de cercetare pe patru ani privind afecțiunile musculoscheletice (AMS) asociate locului de muncă, care se va încheia la sfârșitul anului 2020. Activitatea de cercetare duce la Campania „Locuri de muncă sănătoase 2020-2022” a EU-OSHA, care se axează pe AMS.

Scopul activității este de a promova și a sprijini prevenirea afecțiunilor musculoscheletice (AMS) profesionale și gestionarea afecțiunilor musculoscheletice cronice la locul de muncă. Aceasta se realizează prin identificarea, sensibilizarea și furnizarea de ghiduri de bune practici autorităților naționale, angajatorilor și organizațiilor la nivel de ramură.

Activitatea are ca obiective:

 • utilizarea cercetărilor existente și a noilor date pentru a îmbunătăți înțelegerea cauzelor aflate la originea AMS în diferite sectoare și profesii;
 • identificarea inițiativelor de succes privind prevenirea și gestionarea AMS și promovarea lor către un public larg;
 • stimularea discuțiilor privind sprijinirea măsurilor de prevenire la nivel național în rândul factorilor de decizie politică și a lucrătorilor SSM;
 • promovarea reintegrării reușite pe termen lung a lucrătorilor cu AMS prin identificarea de scheme și măsuri eficiente.

Această cercetare include recenzia datelor din literatura de specialitate, culegerea și analiza datelor, studii de caz și identificarea celor mai bune practici, instrumente practice, materiale de studiu și de sensibilizare.

Proiectele și activitățile au mai multe direcții de acțiune. 

 

Cercetare, politică și practică privind prevenirea AMS

Afecțiunile musculoscheletice asociate muncii rămân o preocupare majoră în pofida deceniilor de investiții în prevenirea lor la toate nivelurile. Acest proiect urmărește să descopere cauza și recomandă noi abordări pentru soluționarea acestei probleme, în special:

 • ameliorarea înțelegerii riscurilor emergente și a factorilor care contribuie la apariția AMS asociate muncii;
 • identificarea provocărilor conexe;
 • identificarea lacunelor în strategiile actuale atât la nivel de politică, cât și la locul de muncă;
 • investigarea eficacității și calității intervențiilor și evaluărilor riscului la locul de muncă.

Consultați rapoartele principale și publicațiile asociate

Prezentare de ansamblu a datelor și cifrelor privind AMS

Avem nevoie de o imagine clară asupra răspândirii, costurilor și situației demografice a AMS în toată Europa pentru a sprijini factorii de decizie la nivelul UE și la nivel național.

Prin acest proiect se culeg și se analizează date din surse oficiale relevante și fiabile pentru a îmbunătăți înțelegerea noastră asupra cauzelor aflate la originea AMS. Acest lucru facilitează și încurajează dezvoltarea de instrumente de politică mai ample și mai bine orientate la nivelul UE și la nivel național.

Proiectul ar trebui să permită și identificarea timpurie a riscurilor noi și emergente la locul de muncă, permițând efectuarea de intervenții mai timpurii și mai eficiente.

Afecțiunile musculoscheletice cronice și munca

SSM are rolul de a sprijini continuarea activității profesionale a angajaților cu AMS dureroase și se asigură că activitatea desfășurată nu le înrăutățește afecțiunea. Acest lucru se realizează prin identificarea și evaluarea unor ajustări adecvate care să permită angajaților să-și continue activitatea.

Această cercetare se bazează pe aspectul revenirii în câmpul muncii din proiectul privind sănătatea și securitatea lucrătorilor vârstnici. Are ca obiectiv sporirea cunoștințelor și îmbunătățirea accesului la informații cheie pentru a sprijini angajarea persoanelor cu afecțiuni musculoscheletice dureroase.

Sunt identificate soluții practice, inclusiv măsuri simple care să susțină continuarea activității și o resursă care să încurajeze angajații să raporteze simptomele din timp.

Consultați rapoartele principale și publicațiile asociate

Resurse de formare la locul de muncă

Sunt furnizate resurse care să sprijine instruirea profesională și introductivă și care să fie utilizate în exerciții de informare privind siguranța și în discuții la locul de muncă privind SSM. Acestea se bazează pe resursele deja elaborate pentru a ajuta cadrele didactice să desfășoare activități în clasă cu privire la AMS cu elevii cu vârste între 7 și 11 ani utilizând filmele Napo.

Filmul Napo în ... reduceți efortul este în întregime dedicat AMS, iar Napo în ... Spre un viitor cu sănătate prezintă secvențe referitoare la AMS. Fiecare secvență relevantă din filme conține o activitate de formare și obiective de învățare, precum și o prezentare generală a activității. Materialele sunt ideale pentru discuții și lucru în echipă după vizionarea filmului NAPO.

Proiectul mai furnizează și „cărți situaționale” care ilustrează situații reale privind AMS la locul de muncă, și care sunt, de asemenea, ideale pentru discuții în grup. Fiecare carte conține suficiente informații pentru a înțelege problema și contextul situației, astfel încât participanții să caute soluții împreună. 

Set de instrumente pentru prevenirea AMS

Elaborăm un set de instrumente practice pentru a spori cunoștințele despre AMS și a sprijini prevenirea lor la locul de muncă.

Principala realizare a proiectului constă într-o bază de date accesibilă publicului ce conține link-uri către materialele privind AMS existente la nivelul Europei:

 • publicații
 • studii de caz
 • ghiduri
 • instrumente practice
 • materiale audiovizuale

Diversitatea forței de muncă și AMS

Diversitatea din ce în ce mai mare a Europei este rezultatul:

 • afluxului de lucrători migrați și refugiați;
 • creșterii numărului de lucrători din a doua generație de migranți;
 • numărului mai mare de femei pe piața muncii;
 • mai multor lucrători în vârstă, mulțumită politicilor de îmbătrânire activă;
 • unei mai mari vizibilități și participare a lucrătorilor LGBTI;
 • participării sporite a lucrătorilor cu dizabilități.

Aceste grupuri au frecvent condiții de lucru sub medie. Sunt deseori integrate în sectoare sau le sunt atribuite locuri de muncă asociate unor condiții precare, mai predispuse riscului de AMS și cu un impact ridicat asupra sănătății.

Proiectul prezintă dovezi cu privire la raportul dintre AMS și diversitatea forței de muncă și identifică bunele practici în domeniu, cu accent pe lucrătorii migranți, femei și persoane LGBTI.

Probleme musculoscheletice și viitorii lucrători

EU-OSHA colaborează îndeaproape cu ENETOSH pentru a culege informații despre cercetarea, bunele practici și instrumentele practice cu privire la AMS în rândul tinerilor. Principalele rezultate sunt incluse în baza de date AMS elaborată în cadrul proiectului „Seturi de instrumente pentru prevenirea AMS” și activităților asociate Campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase.

Pozițiile de lucru statice prelungite și AMS

Afecțiunilor musculoscheletice asociate cu pozițiile așezat și în picioare prelungite li se acordă tot mai multă atenție.

Incidența poziției așezat prelungite a crescut (de exemplu, în activitatea de la birou), dar numărul de informații practice privind prevenirea este limitat. Poziția în picioare prelungită este un factor de risc pentru dureri lombare și afecțiuni ale membrelor inferioare.

Proiectul sporește sensibilizarea și oferă informații practice cu privire la riscurile și soluțiile asociate pozițiilor statice prelungite așezat și în picioare.

Ergonomie participativă pentru prevenirea AMS

„Ergonomia participativă” se referă la lucrători, supraveghetori și alte părți relevante care identifică și abordează împreună pericolele de la locul de muncă care pot duce la accidente și probleme de sănătate. Participanții sunt încurajați să identifice și să înlăture riscurile de la locurile de muncă care pot cauza sau agrava afecțiunile musculoscheletice.

Exemplele includ lucrul în diverse poziții incomode, muncă repetitivă și efort fizic. Procesul poate sprijini angajatorii să pună în aplicare soluțiile cele mai eficiente.

Cu toate acestea, există o lipsă de informare privind procesul și de cunoștințe privind punerea în practică. Proiectul pune la dispoziție informații și resurse simple pentru a răspunde acestor nevoi, inclusiv studii de caz.

Factori psihosociali de risc și afecțiunile musculoscheletice

Există dovezi care sugerează că riscurile psihosociale și AMS sunt atât de interconectate încât cea mai bună soluție este abordarea în comun. Consensul este că mulți factori contribuie la apariția afecțiunilor musculoscheletice profesionale, în special aspectele fizice (poziții de lucru incomode, mișcări ce necesită efort fizic, activități repetitive, etc.).

Studii recente s-au concentrat pe elementele psihosociale ale afecțiunilor musculoscheletice profesionale, de exemplu satisfacția scăzută la locul de muncă, cerințe contradictorii, control insuficient asupra muncii și sprijin social redus.

Acest proiect îmbunătățește înțelegerea noastră asupra raporturilor dintre riscurile psihosociale și AMS, oferind îndrumări și exemple de bune practici.

Resurse sectoriale și tematice

Afecțiunile musculoscheletice sunt deosebit de îngrijorătoare în anumite sectoare economice și pentru lucrători din anumite profesii. Pentru a analiza impactul afecțiunilor musculoscheletice asupra sectoarelor și ocupațiilor, au fost efectuate cercetări, iar constatările sunt prezentate în articole tematice și alte resurse.

Vezi publicații conexe